Рада молодих вчених

    Рада молодих вчених ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»  (далі – ДУ «ІЕОР НАМНУ») є колегіальним виборним дорадчим органом ДУ «ІЕОР НАМНУ», що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.
    Рада молодих вчених ДУ «ІЕОР НАМНУ» (далі – рада молодих вчених) є самоврядним добровільним об’єднанням наукової молоді ДУ «ІЕОР НАМНУ», що cприяє науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених у галузі охорони здоров’я.
 

Положення про раду молодих вчених