110 років від дня народження В.П. Комісаренка

14 січня 2017 року виповнилося 110 років від дня народження Василя Павловича Комісаренка – видатного ендокринолога і патофізіолога, академіка АМН та НАН України. Усе своє творче життя він присвятив вивченню та розв'язанню актуальних проблем патофізіології та ендокринології. Комісаренко В.П. є фундатором всесвітньо відомої школи українських ендокринологів.

 Завдяки енергії В.П. Комісаренка у 1965 році в Києві був заснован Науково-дослідний інститут ендокринології та обміну речовин. На колишньому пустирі виросли експериментальний корпус інституту, клінічний корпус, поліклініка - був створений ендокринологічний центр України. Василь Павлович став його першим директором. 
   Велику увагу В.П. Комісаренко приділяв з'ясуванню механізмів дії гормонів. Він організував вивчення функціональних і нейрохімічних змін, що виникають в окремих структурах мозку при введенні в організм гормонів - інсуліну, адреналіну, тироксину, стероїдних гормонів. Відпрацювання фундаментальних питань обміну кортикостероїдів дозволило встановити роль метаболічних реакцій в підтримці адекватного рівня гормонів в крові. Проводилися цікаві дослідження адаптивних і патогенетичних порушень обміну кортикостероїдів при ендокринної патології. Було обґрунтовано доцільність застосування ряду фармакологічних препаратів, що направлено впливають на функції ендокринних залоз. Під його керівництвом створені нові лікарські препарати – спленін, кортикотонін, хлодитан. 
  Василь Павлович користувався великим науковим авторитетом серед ендокринологів усього світу. Він підтримував тісний зв'язок з відомими ендокринологами США, Канади та Європи, відвідував їх лабораторії і запрошував їх до Києва для читання лекцій. Ганс Сельє присвятив Комісаренко свою роботу «Концепція стресу. Як ми її уявляємо в 1976 році». У передмові Г.Селье написав: «Істинно велику честь і особисте задоволення доставляє мені можливість висловити в цій статті своє давнє захоплення професором В.Комісаренко».
  Ім'я Василя Павловича Комісаренка було присвоєне Інституту ендокринології та обміну речовин, який він заснував. Ідеї Василя Павловича сьогодні втілюють в життя його учні.