Відділ хірургії ендокринних залоз

Керівник — Болгов Михайло Юрійович, доктор мед. наук, професор.

 

Oсновні наукові дослідження співробітників відділу присвячені вивченню патогенезу, методів діагностики, медикаментозного і хірургічного лікування захворювань щитовидної залози, прищитовидних залоз, статевих, надниркових залоз, підшлункової залози, гіпофіза, питанням ендоваскулярної хірургії, мікрохірургії, трансплантології.Розроблені і впроваджені в практику нові методи діагностики і лікування хвороби Іценка-Кушинга, інциденталом, гормональноактивних пухлин наднирників і хромафінної тканини. Значні успіхи досягнуті в царині вивчення проблем онкоендокринології.

В останні роки у відділі вивчаються питання діагностики і хірургічного лікування раку щитовидної залози у дітей і підлітків, які захворіли після аварії на Чорнобильській АЕС. Впроваджені пріоритетні методи лікування радіаційно-індукованих карцином щитовидної залози.

Співробітниками відділу опубліковано близько 500 наукових робіт, в видано 6 монографій, отримано 20 патентів.