Діяльність

Асоціація ендокринологів України офіційно зареєстрована Міністерством Юстиції України 23 жовтня 2000 року.

Президентом Асоціації є член-кореспондент НАН та академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, д. м. н., професор М. Д. Тронько

Основною метою діяльності Асоціації являється надання спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги хворим та профілактика ендокринних захворювань, підвищення кваліфікації членів Асоціації з питань теоретичної і практичної ендокринології.

Асоціація ендокринологів України є членом Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадського суспільства та членом Європейської Федерації ендокринологічних товариств («ЕРЕ8»).

Члени Асоціації беруть активну участь в розробці та виконанні Державної програми «Цукровий діабет», програми «Щитовидна залоза і радіація» (наслідки аварії на ЧАЕС), програми «Ліквідація йододефіцитних захворювань в Україні», програма з профілактики затримки фізичного та статевого розвитку дітей та підлітків. Асоціація бере участь у підвищенні кваліфікації та атестації лікарів-ендокринологів.

Асоціацією ендокринологів щорічно проводяться Пленуми Правління Асоціації, Республіканські науково-практичні конференції, семінари, обласні науково-практичні конференції, з’їзди з актуальних питань клінічної ендокринології з публікацією матеріалів.

Список членів Правління Асоціації ендокринологів України

1. Плехова О.І. (Харків)

3. Прудіус П.Г. (Вінниця)   

5. Чукмасова М.О. (Дніпропетровськ)

7. Стаховська В.П. (Житомир)

9. Пічкар Й.І. (Ужгород)

11.Боцюрко В.І. (Івано-Франківськ)

13.Бондар О.К. (Київська обл.)

15.Чхедія Т.О. (Луганськ)

17. Павловський М.П. (Львів)

19. Гальченко О.М. (Миколаїв)

21. Михайлець В.М. (Полтава)

23. Подорога О.І (Суми)

25. Шидловський В.О. (Тернопіль)

27. Козаков О.В. (Харків)

29. Белорусова І.О. (Херсон)

31 .Гайдайчук Н.П. (Черкаси)

ЗЗ. Червякова Л.І. (Чернігів)

35. Гульчій М.В. (Київ)

37. Лазарєв О.П. (Київ)

39. Олійник В.А. (Київ)

41. Орленко В.Л. (Київ)

43. Чернобров А.Д. (Київ)

45. Марков В.В. (Київ)

47. Лучицький Є.В. (Київ)

49. Корпачев В.В. (Київ)

51. Маньковський Б.М. (Київ)

53. Бахтіярова А.А. (Донецьк)

55. Горшунська М.Ю. (Харків)

57. Микоша О.С. (Київ)

59. Ковзун Л.І. (Київ)

2. Дунаєва Д.Д. (Крим)

4. Власенко М.В. (Вінниця)

6. Джанкарашвілі Л.О (Луцьк)

8. Крафчик О.М. (Ужгород)

10. Чернікова В.В. (Запоріжжя)

12. Гаврилюк В.М. (Івано-Франківськ)

14.Чернявська Н.І. (Кіровоград)

16. Вендзилович Ю.М. (Львів)

18. Сергієнко О.О. (Львів)

20. Агафонова О.І. (Одеса)

22. Черняк А.О. (Рівне)

24. Гулька Н.Я. (Тернопіль)

26. Караченцев Ю.І. (Харків)

28. Полторак В.В. (Харків)

30. Мукомела Л.І. (Хмельницьк)

32. Руснак О.К. (Чернівці)

34. Коваленко А.Є. (Київ)

36. Боднар П.М. (Київ)

38. Тронько М.Д. (Київ)

40. Єфімов А.С. (Київ)

42. Носенко Н.Д. (Київ )

44. Кравченко В.І. (Київ)

46. Терещенко В.П. (Київ)

48. Большова О.В. (Київ)

50. Резников О.Г. (Київ)

52. Кравчун Н.О. (Харків)

54. Романенко І.А. (Севастополь)

56. Соколова Л.К. (Київ)

58. Богданова Т.І. (Київ)

60. Селіванова К.Ф. (Сімферополь)