Відділ ендокринології репродукції i адаптації

Завідувач — Резніков Олександр Григорович, доктор мед. наук, проф., член-кор, НАН і академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, премії ім. О. О. Богомольця АН УРСР, премії з теоретичної медицини НАМН України

 

Відділ організовано у 1991 році. До складу відділу входять: лабораторія нейрогормональної регуляції репродукції і адаптації (зав. — д.м.н. Н. Д. Носенко) та лабораторія експериментальної андрології (зав. — О. Г. Резніков).

Основні напрямки наукової роботи:

 • Фізіологія і патологія нейроендокринної регуляції процесів репродукції і адаптації.
 • Статева диференціація мозку (експериментальні дослідження).
 • Довгострокові наслідки пренатального стресу (експериментальні дослідження).
 • Вивчення клітинної рецепції та інших механізмів дії гормонів.
 • Патогенез, діагностика і патогенетичне лікування андрогензалежних захворювань (порушення статевої диференціації, рак простати, ановуляторна неплідність при функціональній гіперандрогенії).
 • Створення і впровадження фармакологічних препаратів для лікування ендокринних та онкологічних захворювань.
 • Розробка нових методів гормональної терапії раку передміхурової залози.
 • Екологічна ендокринологія репродукції.

У роботі використовуються сучасні методи:

 • фізіологічні методи (стрес-реактивність гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи, тест втомлюваності, інтрацеребровентрикулярного введення препаратів щурам);
 • біохімічні методи (визначення нуклеїнових кислот та білка, фруктози, лимонної кислоти, кислої і лужної фосфатази, вмісту і обігу біогенних моноамінів в тканинах мозку, електрофоретичне фракціонування білків мозкових структур, біологічно активного лютропіну, кортикостероїдів, вмісту тестостерон-естрадіол-зв’язуючого глобуліну в плазмі крові);
 • методи ензимології (визначення ароматазної, 5а-редуктазної активності в тканинах);
 • імуноферментні та радіоімунологічні методи визначення вмісту гормонів у плазмі крові (лютропін, тестостерон, дигідротестостерон, естрадіол, прогестерон, адренокортикотропний гормон та ін.);
 • морфологічні методи (світлова мікроскопія аденогіпофіза, кори надниркових залоз, ядер гіпоталамуса, передміхурової залози, сім’яників, яєчників, мікроскопія вагінальних мазків, визначення сперматогенної функції щурів).

Висунуто та експериментально обгрунтовано теорію гормон-нейромедіаторного імпринтингу мозку, що розвивається. Запропоновано нові методи діагностики та лікування ендокринних захворювань і гормоночутливого раку простати. Створено лікувальні засоби ніфтолід, флутафарм. Опрацьовано схеми та оптимізовані критерії доклінічного вивчення фармакологічних препаратів, що гальмують біологічну дію андрогенів, а також засобів для лікування ожиріння, гормональних та нейротропних препаратів.

Підготовлено 6 докторів і 25 кандидатів медичних і біологічних наук. Опубліковано понад 610 наукових праць, з них 100 — зарубіжні, 28 книг, 20 патентів.