Відділ діабетології

Керівник — Соколова Любов Констянтинівна, доктор мед. наук., лікар вищої категорії, ст.наук.співробітник

Основний напрямок наукової роботи — вивчення патогенезу, вдосконалення діагностики та оптимізація підходів до лікування і профілактики цукрового діабету та його хронічних мікросудинних (ретинопатія, нефропатія) і макросудинних (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена нижніх кінцівок) ускладнень, нейропатій.

У відділі здійснюється моніторинг рівня глюкози у крові, добової глюкозурії та протеїнурії, визначається рівень глікозильованого гемоглобіну; досліджуються біохімічні показники, що відображають стан мінерального обміну, функцію нирок і печінки.

Проводиться робота з раннього виявлення цукрового діабету в осіб з факторами ризику. На базі відділу працює кабінет навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю, кабінет діабетичної стопи.

У відділі застосовуються сучасні інструментальні, радіоізотопні, біохімічні методи дослідження: добове моніторування артеріального тиску, велоергометрія, електроміографія, ультразвукова діагностика, визначення імунологічних показників.

Співробітники відділу беруть участь у розробці і впровадженні у практику Державної програми «Цукровий діабет».

Створені і впроваджуються нові сучасні методи діагностики і лікування цукрового діабету і його хронічних ускладнень, які підтверджені патентами. Результатом науково-дослідної роботи є видання біля 30 монографій, великої кількості публікацій; захищено 69 кандидатських та докторських дисертацій, більше 30 авторських свідоцтв і патентів.