Інститут

 

Напрями наукової діяльності інституту:

 • вивчення етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитовидної залози і надниркових залоз, розробка нових напрямів лікування цих захворювань та їхня профілактика;
 • вивчення механізму дії гормонів та гормональної регуляції метаболізму;
 • вивчення взаємодії імунної та ендокринної систем в регуляції імунологічного гомеостазу, вивчення його ролі в розвитку цукрового діабету, захворювань щитовидної залози;
 • визначення впливу радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої секреції в клініці та експерименті;
 • пошук нових лікарських засобів для лікування основних ендокринних захворювань.


  Напрями клінічної діяльності інституту

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги хворим на ендокринну патологію;
 • створення та ведення клініко-епідеміологічного реєстру дитячого і дорослого населення з найбільш поширеними захворюваннями ендокринної системи;
 • розробка та впровадження в практику охорони здоров’я новітніх методів діагностики, профілактики та лікування захворювань ендокринної системи;
 • організація і проведення курсів стажування та спеціалізації з актуальних питань клінічної ендокринології.