Стратегія розвитку

     ДУ «ІЕОР НАМН України» ефективно розвивається та вирішує завдання з: визначення пріоритетних напрямів розвитку ендокринології; організації і здійснення фундаментальних та прикладних досліджень з найважливіших проблем медичної ендокринологічної науки, метою яких є поліпшення здоров’я та подовження життя населення; отримання нових знань про причини і механізми розвитку ендокринних захворювань, розроблення та впровадження сучасних ефективних медичних технологій діагностики, лікування і профілактики. В ДУ «ІЕОР НАМН України» здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.
    Стратегія розвитку на період до 2030 року (далі – Стратегія), розроблена відповідно до міжнародних і вітчизняних програмних нормативно-правових aктiв.     Реалізація Стратегії передбачає суттєве підвищення конкурентоспроможності результатів наукових досліджень, організації ефективної міжвідомчої співпраці та співробітництва з орієнтацією на переважний розвиток профілактичної медицини.
    Стратегія базується на принципах:
– структурної та функціональної відповідності ДУ «ІЕОР НАМН України» стратегічним і тактичним цілям державної політики розвитку системи охорони здоров’я;
– переходу від управління витратами до управління результатами;
– єдності медичної науки і практики з метою збереження та зміцнення стану здоров’я населення України;
– концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах ендокринологічної науки; відповідності міжнародним принципам біоетики;
– теоретичної і практичної значущості результатів наукових досліджень;
– інноваційності та конкурентоспроможності, що характеризує здатність пропонувати для системи охорони здоров’я наукові продукти, які сприятимуть підвищенню ефективності надання медичних послуг в галузі ендокринології;
– інформаційної відкритості, що має забезпечити прозорість і публічність прийняття будь-яких рішень та інтеграцію до міжнародної системи науки і освіти; сприйнятливості до передового світового досвіду, нових напрямів та методологій наукових досліджень (читати далі) 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ: 
        
-  вивчення механізму дії гормонів і гормональної регуляції метаболізму;
- вивчення етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози і надниркових залоз, розробка нових напрямів лікування цих захворюваньта їх профілактика;
- вивчення взаємодії імунної та ендокринної систем у регуляції імунологічного гомеостазу, вивчення його ролі в розвитку цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози;
- визначення впливу радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої секреції в клініці та експерименті;
- вивчення  етіології, патогенезу, особливостей клінічного перебігу орфанних захворювань ендокринної системи, розробка нових та удосконалення існуючих методів їх діагностики та лікування;
- молекулярно-генетичні детермінанти ускладнень у пацієнтів, хворих на цукровий діабет при COVID-19;
- пошук нових лікарських засобів для лікування основних ендокринних захворювань;
- проведення клініко-епідеміологічних досліджень розповсюдженості та ступеня йодного дефіциту в різних регіонах України, ефективності засобів його профілактики.