Членство

                                                                                                                                               

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

КЛІНІЧНИХ ЕНДОКРИНОЛОГІВ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 41288106

1.1.  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  «УКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  КЛІНІЧНИХ ЕНДОКРИНОЛОГІВ»  (далі -  «Асоціація») -  це громадське  об’єднання,  створене  на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території  діяльності, гуманності,  гласності, спільності  інтересів  і  рівності  прав  її  членів,  відсутності  майнового  інтересу  її  членів (учасників),  прозорості,  відкритості  та  публічності,  яке  покликане  здійснювати  заходи  щодо сприяння  об'єднання  громадян  України  -  ендокринологів,  спеціалістів  медичних  та суміжних наукових та медичних закладів  охорони  здоров’я,  на основі  спільності  інтересів для реалізації мети  та  завдань,  передбачених  цим  Статутом  та  не  передбачає  одержання  прибутку  від  своєї діяльності.

1.2.  Асоціація  є    (читати далі)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

1. Загальні положення

1.1. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку (надалі – БПР) та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг визначає основні засади здійснення БПР медичних працівників, до яких належать: лікарі, стоматологи, фармацевти, медичні сестри, медичні психологи, спеціалісти фізичної реабілітації та інші спеціалісти з освітою в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», на заходах, що організовуються і проводяться громадською організацією «Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів» (надалі – УАКЕ).

(читати далі)

Інформація про наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність з  виробництва,  оптової та роздрібної торгівлі,  імпорту лікарських засобів  та  медичних  виробів.

Засновники,  учасники  і  посадові  особи  ГО  « Українська Асоціація  Клінічних  Ендокринологів»  заявляють  про  відсутність правовідносин  з  особами,  якими  провадиться  діяльність  з  виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів.