Дослідження 2023 року

 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

    1. Порівняльне дослідження проліферативної активності BRAFV600E позитивних і RAFV600E негативних радіогенних і спорадичних папілярних тиреоїдних карцином у хворих різного віку з огляду на інвазійні властивості пухлин і післяопераційний перебіг захворювання. Наукові керівники: д.мед.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д., д.біол н., проф. Богданова Т.І., лабораторія морфології ендокринної системи. Відділення з питань медичних наслідків аварії на ЧАЕС та міжнародних відносин. 2022-2024 рр.
    2. Вивчити стан системи гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків з ендокринною патологією в залежності від забезпеченості вітаміном D і варіантів поліморфізму гена його рецептора. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Большова О.В. Відділення дитячої ендокринної патології. 2022-2024 рр.
    3. Дослідити  віддалені ендокринні, репродуктивні та поведінкові патологічні наслідки стресу у щурів пубертатного віку з метою пошуку можливостей їх профілактики. Науковий керівник: д.мед.н., проф.,  академік НАМН  Резніков О.Г. Відділ ендокринології репродукції та адаптації. 2023-2025 рр.

Прикладні та науково-технічні розробки

    4. Дослідження зв’язку між перебігом і наслідками COVID-19 та цукровим діабетом.  Наукові керівники: д.мед.н., проф. Кравченко В.І.; д.мед.н. Халангот М.Д.Відділ епідеміології ендокринних захворювань. 2022-2024 рр.
  5. Вивчити клініко-патогенетичні особливості кардіо-ренального синдрому та предиктори його формування у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу та 2-го типу в постковідному періоді. Науковий керівник: д.мед.н. Соколова Л.К. Відділ діабетології. 2022-2024 рр.
   6. Дослідити фенотипові гормональні і метаболічні особливості застосування інкретиноміметиків та інгібіторів натрій-залежного ко-транспортеру глюкози 2-го типу у хворих на цукровий діабет 2 типу у постковідному періоді. Науковий керівник: д.мед.н. Зінич О.В. Відділ вікової ендокринології та клінічної фармакології. 2022-2024 рр.
    7. Дослідження стану репродуктивної та статевої функції у чоловіків після COVID-19 та розроблення методів корекції виявлених порушень. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Лучицький Є.В. Відділ репродуктивної ендокринології. 2022-2024 рр.
    8. Удосконалення діагностики, лікування, до- та післяопераційної тактики ведення поєднаної тиреоїдної патології у жителів України в умовах військового часу. Наукові керівники: д.мед.н., проф. Болгов М.Ю.; к.мед.н. Терехова Г.М. Відділ хірургії ендокринних залоз. Відділ загальної ендокринної патології. Лабораторія ультразвукової  і функціональної діагностики. 2023-2025 рр.
  9.Оптимізувати та впровадити діагностичні, терапевтичні та профілактичні алгоритми  надання медичної допомоги хворим з цукровим діабетом на тлі системних стрес-індукованих порушень ендокринної та імунної системи, зумовлених воєнними діями. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології. 2023-2025 рр.

Міжнародні наукові програми і гранти іноземних фондів та організацій

    10. Дослідження тиреоїдного раку та інших захворювань щитовидної залози в Україні після аварії на ЧАЕС: утримання когорти. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік  Тронько М.Д. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології, лабораторія морфології ендокринної системи, відділення з питань медичних наслідків аварії на ЧАЕС та міжнародних відносин. Співвиконавці: Національний інститут раку, США. Доктор Мабучі К. 05.2017- 04.2023 рр.

 

MiroHost - крупнейший хостинг-провайдер в Украине