Відділення профілактичної діабетології

Керівник —  д.м.н. Попова Вікторія Василівна

    Відділ було створено у 2019 році в складі основних клініко-наукових структур ДУ “ Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України”.
    На базі відділу профілактичної діабетології створений Регістр ДААт-позитивних дітей, тобто дітей та підлітків позитивних за наявності діабетасоційованих аутоантитіл до острівцевих антигенів підшлункової залози (ДААт) з достовірно прогнозованим розвитком цукрового діабету 1 типу. Розроблений алгоритм доклінічної діагностики цукрового діабету 1 типу для раннього виявлення захворювання. Вкрай важливо виявляти ЦД1 ще до того, як підвищиться рівень глікемії. Комбінація GADA + IA-2A, тобто поєднання аутоантитіл до декарбоксилази глутамінової кислоти та антитіл до протеїну тирозинфосфатази, вважається високочутливим і специфічним предиктором відносно ранього ризику розвитку ЦД1. Так, наявність одного з цих аутоантитіл прогнозує розвиток ЦД1 в 26% и 41%, відповідно. Присутнісь у пацієнта обоих цих антитіл (GADA + IA-2A) практично в 100% передбачає розвиток захворювання. Також у відділу розпочато дослідження нового маркеру деструкції бета-клітин - аутоантитіл до транспортеру цинку (ZnT8). В аутоімунному розвитку ЦД1 базовим підгрунттям є порушення регуляції імунних процесів. На сьогодняшній день встановлено, що вітамін D3 активно приймає участь в модулюванні функцій імунної
системи при розвитку ЦД1. У відділі профілактичної діабетології створений клініко-імунологічний алгоритм застосування вітаміну D3 для пригнічення аутоімунної агресії на різних стадіях розвитку захворювання та попередження як клінічного дебюту ЦД1 так і подальшого розвитку ускладнень на разніх стадіях прогресії ЦД1.
    Другим напрямом клінічної і наукової роботи відділу є дослідження клініко-імунологічних аспектів розвитку ЦД2 типу. Зокрема, у хворих на цукрових діабет 2 типу з різною масою тіла на базі проведених досліджень розроблені сучасні алгоритми застосування метформіну з метою досягнення протизапального та імуномодулюючого ефекту для пригнічення низкоградієнтного запалення, що є підгрунттям як розвитку ЦД2, так і формування різноманітних діабетичних ускладнень.