Відділ фундаментальних та прикладних проблем ендокринології

Керівник — Тронько Микола Дмитрович, доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, член-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

Відділ фундаментальних проблем ендокринології був створений у 1965 році і входив в первинну структуру новоутвореного інституту як лабораторія патофізіології. Згодом лабораторія була реорганізована у відділ патофізіології ендокринної системи. Першим керівником його був засновник інституту академік Василь Павлович Комісаренко. З лав новоутвореного колективу вийшло чимало докторів і кандидатів наук і з часом сформувалося наукове ядро відділу: доктора медичних наук М. Д. Тронько, О. Г. Резніков, О. С. Микоша, В.І. Кравченко, І.С. Турчин, доктора біологічних наук О.І. Ковзун, В. М. Пушкарьов, Л. М. Калинська, Т. М. Мишуніна, кандидати біологічних наук І.С. Челнакова, І.В. Гончар, Н.І. Левчук, кандидати медичних наук І.П. Пастер, наукові співробітники О. В. Калініченко, В. В. Пушкарьов.

У 1986 році відділ очолив Микола Дмитрович Тронько, фахівець в галузі патофізіології ендокринної системи. М. Д. Тронько — доктор медичних наук (1984), професор (1989), член-кореспондент НАН України (1992) зі спеціальності «радіаційна медицина» і академік НАМН України (2010) зі спеціальності «радіаційна ендокринологія», лауреат премії ім. О. О. Богомольця (1989) за цикл робіт з вивчення функціональних та морфологічних характеристик культивованих клітин ендокринних органів; в 1994 році йому присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за активне впровадження нових методів діагностики та лікування і високопрофесійну майстерність. М. Д. Тронько є одним із співавторів розробки запатентованого вітчизняного препарату L-тироксин, який є необхідною складовою післяопераційного лікування хворих на рак щитовидної залози. За великі досягнення в галузі радіаційної ендокринології, зокрема за фундаментальні та прикладні дослідження радіоіндукованої патології щитовидної залози, Тронько М.Д. у 2007 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. У 2008 р. Троньку М.Д. у складі авторського колективу присуджена премія ім. В. П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології.

Протягом багатьох років дослідження співробітників відділу були присвячені всебічному вивченню адренокортиколітичного препарату дихлордифеніл-дихлоретану, який після випробувань було рекомендовано для лікування раку кори надниркових залоз і хвороби Іценка-Кушинга під назвою «Хлодитан». Робота співробітників по створенню цього препарату відзначена в 1976 році Державною премією УРСР.

У 1990 році на базі відділу були утворені два нових наукових підрозділи — лабораторія гормональної регуляції обміну речовин, якою керував доктор мед. наук, професор О. С. Микоша, а з 2004 року доктор біол. наук О.І. Ковзун, та лабораторія патофізіології радіаційних уражень, яку очолив керівник відділу М. Д. Тронько, а згодом доктор біол. наук В. М. Пушкарьов.

Основні напрямки наукової роботи:

  • дослідження регуляції функції кори надниркових залоз та фізіологічних ефектів кортикостероїдів.