Науково-організаційний відділ


 

Керівник відділу Бєльчіна Юлія Богуславовна, к. мед. н.

Відділ організовано в 1970 році. Основні напрями діяльності:

  • Планування, звітність та координація наукових досліджень з проблеми «Ендокринологія».
  • Організація, контроль за впровадженням результатів науковихрозробок питань діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань у практику роботи закладів охорони здоров’я.
  • Вивчення ендокринної захворюваності населення, потреб в лікарських засобах для лікування хворих з ендокринною патологією.
  • Підготовка та щорічне видання основних показників діяльності ендокринологічної служби України.
  • Організаційно-методичне керівництво в проведенні патентно-інформаційних досліджень при плануванні науково-дослідних робіт, на етапах виконання і при складанні заключних звітів.
  • Забезпечення підготовки матеріалів для одержання охоронних документів промислової власності, створених в установі.
  • Організаційно-методична робота в областях України.
  • Організація та проведення підготовки лікарів-ендокринологів та інших фахівців на робочих місцях, курсах інформації в клінічних підрозділах інституту.
  • Редакційно-виробнича підготовка науково-практичного журналу «Ендокринологія» до друку.
  • Планування та проведення з’їздів, республіканських, обласних, міжобласних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, інститутських наукових конференцій.