Відділення репродуктивної ендокринології

Керівник відділеня — д.мед.н., професор ЛУЧИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ.

Відділення створенио у 2012 році. До складу відділення увійшли:

  • відділення клінічної андрології
  • група гінекологів консультативної поліклініки

Основними завданнями відділу патології статевих залоз є:

  • Вивчення патогенетичного впливу захворювань органів ендокринної системи на репродуктивну функцію у чоловіків та жінок, розробка методів діагностики та корекції виявлених порушень
  • Розробка методів ранньої діагностики ендотеліальної дисфункції у чоловіків з віковим андрогенодефіцитом.
  • Проведення досліджень по вивченню патогенезу патологічного клімаксу у жінок та чоловіків
  • Дослідження еректильної дисфункції, як раннього маркера та прогностичного чинника прогресування атеросклерозу у чоловіків з метаболічним синдромом та андрогенодефіцитом

Керівником відділення репродуктивної ендокринології є доктор медичних наук, професор ЛУЧИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ.

Відділення організовано у 1992 році.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

  • вивчення етіологічних та патогенетичних факторів розвитку андрогендефіцитних станів у чоловіків різних вікових груп та повязаних з ними коморбідних захворювань
  • дослідженя поширеності та патогенезу статевих порушень (еректильноїдисфкункції, еякуляторних розладів) у чоловіків з цукровим діабетом та метаболічним синдромом
  • вивчення стану репродуктивної функції у чоловіків, впливу несприятливих чинників на сперматогенез та розробка ефективних заходів профілактики, показань та прогностичних критеріїв лікування патоспермій при ендокринних формах чоловічого безпліддя
  • розробка нових та удосконалення існуючих методів діагностики та лікування андрологічної патології

Керівником лабораторії радіології та радіобіології є кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ЗУБКОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

Лабораторія створена у 1968 році під керівництвом професора СЛАВНОВА Валентина Миколайовича.

Основні напрямки наукової роботи — радіонуклідна діагностика захворювань ендокринної системи; вивчення патогенезу захворювань ендокринної системи за допомогою методів радіоімунологічного аналізу; радіонуклідна діагностика ускладнень цукрового діабету та метаболічного синдрому, моніторинг ефективності їх лікування.

В лабораторії використовуються сучасні радіоімунологічні методи дослідження гормонів гіпофіза, щитовидної та прищитоподібної залоз, підшлункової, статевих і надниркових залоз. Для обстеження хворих широко застосовуються сучасні радіонуклідні методи дослідження нижніх кінцівок, печінки, нирок, серцево-судинної системи, мозку, статевих залоз, щитовидної залози. Деякі з цих методів розроблені співробітниками лабораторії, на них отримані патенти.

За час існування лабораторії співробітниками опубліковано більше 800 наукових праць, 7 монографій, 14 методичних рекомендацій, одержано 13 авторських свідоцтв та патентів.