Архів новин

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
січень
лютий
березень
квітень
травень
липень
жовтень
листопад
грудень

Новини

9 червня 2023

Новини 91 Конгресу Європейського товариства з атеросклерозу

Увага була присвячена новим методам лікування і прогнозування дисліпідемій та атеросклеротичних захворювань серцево-судинної системи.

1. Кардіометаболічний контінуум: ризик від неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та ЦД
- стеатоз печінки – це незалежний предиктор підвищення КІМ і коронарного кальцію
-ЦД2 є причиною атеросклероза (apoB, MACE)
-ЦД2 викликано збільшенням ваги (ожиріння) індукованої дисглікемії
- стійка дисглікемія ЦД2 з плином часу спричиняє накопичення незворотнього структурного пошкодження артеріальної стінки
- дисглікемія має кумулятивний вплив на MACE - більша тривалість впливу призводить до все більшого ризику
- важливий наслідок для очікування результатів дослідження SELECT щодо зниження ваги для запобігання MACE

2. Чи може візуалізація направляти ліпідознижувальну терапію?
- Традиційні калькулятори КВР – (ASCVD) Risk Estimator і SCORE
- результати можуть переоцінювати або недооцінювати ризик у певних груп пацієнтів: пацієнти старечого віку без факторів ризику, молоді пацієнти з СГ і КВЗ, молоді пацієнти з МС/ЦД2, пацієнти з запальними захворюваннями та ВІЧ.
- При первинній профілактиці:
1. Підрахунок кальцію фіксує пряме вимірювання атеросклерозу та об’єднує ризики протягом життя
2. Наявність субклінічного атеросклерозу при візуалізації дозволяє:
- ідентифікувати пацієнтів на всіх рівнях 10-років ASCVD
- рекласифікувати всіх пацієнтів із помірним і «межовим» ризиком
- збільшити відповідне призначення статинотерапії
- підвищити прихильність до статинотерапії
- При вторинній профідактиці:
1. Дозволяє інтенсифікувати ліпідзнижуючу терапію
2. Підтримує інтенсивну терапію у пацієнтів дуже високого ризику

3. Чому жінки заслуговують особливої уваги для оцінки ризику ССЗ
1. Специфічні для статі фактори ризику є частими і особливо актуальними у жінок
2. Природна історія атеросклерозу відрізняється між чоловіками і жінками
3. Деякі добре встановлені біомаркери атеросклерозу на основі зображень мають різні прогностичні наслідки для жінок порівняно з чоловіками
4. КТ-КВГ особливо корисно для жінок при наявності болю у грудях
5. Особливості ХКС у жінок:
- частіше мають атипові скарги
- шкали ризику систематично недооцінюють жінок у категоріях низького ризику
- жінки мають менше кальцифікацій, менше бляшок, менший діаметр судин
- необструктивний ХКС (INOCA) частіше виявляють у жінок

4. Пацієнти з гіпертригліцерідемією – що нам необхідно робити?
1. Атерогенна дисліпідемія – часто асоціюється з ЦД2 і ожирінням
2. На сьогодні існують сильні докази причинної ролі ТГ-збагачених ЛП у розвитку атеросклерозу
3. Ризик зберігається навіть після звичайного зниження ЛПНЩ
4. Лікування:
- Інтенсивне зниження apoB -  статини, езетиміб, PCK9i
-ікосапент етил
-GLP-1 агоністи у людей із ЦД2 і ожирінням
- SPPARM alpha drugs (фібрати, пемафібрат) для пацієнтів із НЖХП? і з мікроваскулярними ускладненнями
- Протизапальні препарати (колхіцин?)

Матеріал представлений д.мед.н Черською М.С.