Нові вимоги для оформлення дисертацій

 Наказ Міністерства науки і освіти “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” від 12.01.2017 № 40:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах у сфері застосування – медицина та фізичні науки