Концепція розвитку освітньої діяльності

    Місією Інституту є проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі ендокринології на світовому рівні, маючи на меті отримання принципово нових знань та пошук шляхів їх втілення у практику з метою якомога швидшого реагування на виклики сьогодення; збереження та підвищення ролі вітчизняної науки як важливого чинника модернізації країни.
    В сучасних умовах Інститут має своєю стратегічною ціллю збереження та розвиток рівня фундаментальної науки, досягнутого установою шляхом підтримки активної наукової роботи, омолодженням кадрового складу через залучення талановитої наукової молоді до наукової роботи, розвиток активної міжнародної наукової кооперації та співпраці з провідними науковими центрами. Важливою складовою на шляху до цієї мети повинна стати активна позиція Інституту щодо формування у суспільства та держави розуміння ролі та значення фундаментальної науки як найважливішої запоруки успіху країни в цілому в умовах сьогодення. Загальна концепція поєднує заходи у науково-дослідницькій, науково-організаційній, науково-освітній та просвітницькій сферах.

Концепція освітньої діяльності

 Наказ про призначення відповідальної особи за підготовку здобувачів

 Положення про гаранта освітньої-наукової програми

Наказ про  комісію із забезпечення якості освіти

 Моніторінгова група внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 Положення про анкетування учасників освітнього процесу

Аналіз результатів анкетування аспірантів - 2023  

Аналіз результатів анкетування аспірантів - 2024

Зустріч адміністріції ДУ «ІЕОР НАМН» з аспірантами


25 квітня 2023 року відбулась чергова зустріч адміністрації ІЕОР аспірантами різних років навчання.
Відкрила зустріч гарант освітньо-наукової програми, заступник директора інституту з наукової роботи, проф., член-кор. НАМН України Олена КОВЗУН.
Також виступили наукові керівники підготовкою аспірантів, доктора наук Валерія ОРЛЕНКО і Вікторія ПОПОВА.
 Обговорювалися питання:

  • Особливості підготовки докторів філософії в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України»
  • Індивідуальний план здобувача вищої освіти – структура та оформлення.
  • Процедура підготовки та затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії,
  • Про вибіркові дисципліни для здобувачів вищої освіти щодо здобуття ступеня доктора філософії у ДУ «ІЕОР НАМН»
  • Про оцінювання якості освітнього процесу і подальше удосконалення системи якості освіти та освітньо-наукової програми ДУ «ІЕОР НАМН».
  • Про дотримання академічної доброчесності