2018

21–22 березня 2018

Науково-практична конференція “Сучасні проблеми з навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю” м. Миргород

В роботі конференції взяли участь 36 провідних фахівців з різних областей, які проводять в Україні наукову, навчальну та лікувальну роботу в області діабетології, забезпечують організаційно-методичне керівництво служби надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

В лекції «Навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю, медично-соціальне значення, мотивація, педагогічні та психологічні аспекти, актуальні теми» зав. відділенням діабетології, докт. мед. наук  Ткач С.М. навів результати міжнародних та вітчизняних досліджень, які вказують на підвищення позитивних результатів лікування та суттєве поліпшення перебігу захворювання при використанні навчання хворих та проведенні ними самоконтролю перебігу цукрового діабету. Зосереджена увага на необхідності створення мотивації у хворих до навчання та проведенні у подальшому самоконтролю діабету. Представлені сучасні актуальні мотивації для хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів. Наведені дані міжнародних досліджень аналізу засобів самоконтролю та методики навчання.

У лекції «Значення навчання фізичним вправам при комплексній терапії хворих на цукровий діабет» лікар Черв’якова С.А. висвітила питання фізичного навантаження при цукровому діабеті. У хворих на цукровий діабет фізичні  вправи є невід’ємною частиною лікування. Фізичне навантаження для пацієнтів з цукровим діабетом повинно бути безпечним. Було розглянуто види фізичного навантаження; як змінюється рівень глікемії під час та після фізичного навантаження, від чого це залежить;  як і коли змінювати дозу інсуліну; коли і які вуглеводи треба споживати та коли контролювати рівень глікемії.

В лекції «Гіперглікемія і гіпоглікемія - причини та наслідки» докт. мед. наук  Ткач С.М. представив матеріали щодо причин розвитку гіперглікемії та гіпоглікемії, клінічної симптоматики цих станів. Наведені дані про наслідки гіперглікемії та гіпоглікемії. Особливий вплив гіпоглікемії на пацієнтів, хворих на цукровий діабет, літнього віку. Представлені шляхи досягнення нормоглікемії. Зосереджена увага на проблемах навчання хворих самоконтролю глікемії.

В доповіді «Здорове харчування при цукровому діабеті», лікар Озерянська О.Є. представила основні вимоги до дієтотерапії у хворих на цукровий діабет:

а) фізіологічна за складом продуктів;

б) ізокалорійна (при діабеті 1 типу) і субкалорійна (при діабеті 2 типу);

в) режим харчування – 4-5-разовий прийом їжі протягом доби;

г) виключення легко засвоюваних вуглеводів;

д) достатній вміст клітковини (волокон);

е) обмеження вживання тваринних жирів. Використання достатньої кількості свіжих овочів, фруктів, зернових продуктів з великим вмістом клітковини та морської риби, разом з обмеженням тваринного жиру. 

Фізіологічність забезпечує збалансоване співвідношення основних інгредієнтів харчового раціону: вуглеводів (50-60 %), жирів (25-30 %) і білків (15-20 %). Метою дотримання дієти при діабеті є нормалізація обмінних процесів в організмі хворого. При легких формах хвороби чітке дотримання дієти здатне призвести до зменшення вживаних хворим ліків, а іноді і до повної відмови від них.

У лекції «Діабетична ступня та догляд за стопами» канд.  мед. наук Болгарська С.В. розповіла про синдром діабетичної стопи, що виникає на тлі патології периферичних нервів і судин, характеризується ураженням шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів й проявляється у вигляді трофічних виразок, кістково-суглобових змін і гнійно-некротичних процесів.  Ключові чинники ризику діабетичної виразки стоп: нейропатія, ураження периферичних судин (периферичний атеросклероз судин нижніх кінцівок - Менкеберга склероз), деформація стоп з формуванням зон високого тиску; попередні виразки, тривалий стаж діабету, куріння, високий рівень глікозильованого гемоглобіну, недоліки навчання, зниження гостроти зору, неадекватне взуття, похилий вік. Підхід до лікування хворих з СДС повинен бути мультидисциплінарним та об'єднувати фахівців різних профілів: ендокринолог (діабетології), хірург (судинна і гнійна хірургія), ортопед (подіатрія), психолог, терапевт, анестезіолог-реаніматолог, а також підготовлений середній медичний персонал.

В лекції «Діабетична нейропатія та роль навчання при профілактиці її ускладнень» докт. мед. наук Ткач С.М. представив статистичні дані розповсюдженості діабетичної сенсомоторної полінейропатії та діабетичної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, їх впливу на прогноз захворювання та якість життя хворих. Наведено патогенез та клінічну картину діабетичної полінейропатії й діабетичної автономної нейропатії. Вказані можливості навчання хворих самоконтролю у профілактиці діабетичної полінейропатії. Представлені сучасні підходи до лікування діабетичної полінейропатії та автономної нейропатії.

В лекції «Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет та її профілактика»  лікар Лавриненко О.Е. висвітила сучасні уявлення про неалкогольну жирову хворобу печінки у хворих на цукровий діабет, частоту, механізми розвитку. Висвітлено підходи до лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет.

В лекції «Вагітність при цукровому діабеті та особливості навчання вагітних» канд. мед. наук Бєльчіна Ю.Б. зазначила, що при діагностиці гестаційного діабету у вагітних, в першу чергу, необхідно оцінити чинники ризику, визначення рівня глікемії натще для формування груп ризику, показань і часу проведення перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ).

           Фактории ризику розвитку ГСД (ВООЗ, 1999 р.; АДА, 2000 г.)

- Вік (понаде 25 - 35 років)

- Ожиріння (> 80/90 кг або> 120/115% від ідеальної ваги) до вагітності, особливо у віці<25 років

- ЦД в сімейному анамнезі (у родичів I ступеня спорідненості)

- Гестаційний ЦД в анамнезі

- Належність до етнічної групи високого ризику ЦД (азіатське або середньосхідне походження, іспанці, індіанці, тихоокеанські острів'яни, афроамериканці)

Підвищення рівня глюкози крові протягом доби або вранці натще під час вагітності

- Глюкозурія у вранішній порції сечі два і більше разів під час вагітності

- Макросомія плода під час цієї вагітності або в анамнезі

- Народження дітей з массою тіла 4000 - 4500 г

- Мертвонародження в анамнезі

- Народження дітей з вродженими вадами розвитку в анамнезі.

Оцінка чинників ризику за клініко-анамнестичними даними

1. Високий ризик розвитку ГСД - жінки мають більше 2 чинників ризику в таких випадках ПТТГ з 75 г глюкози проводиться при виявленні гестації і на 24-28 тижні гестації.

2. Помірний або середній ризик розвитку ГСД- жінки мають 1, 2 чинники ризику ПТТГ з 75 г глюкози проводиться на 24-28 тижні гестації

3. Низький ризик (немає чинників ризику) ПТТГ з 75 г глюкози також проводиться на 24-28 тижні гестації так як надзвичайно важливий скринінг ГСД з огляду на високу поширеність порушення вуглеводного обміну під час вагітності та негативний вплив гіперглікемії на матір і плід.

Тест глюкозотолерантний з 75 г проводиться (без попереднього скринінгу 50 г) як діагностичний тест на ГСД з використанням наступних критеріїв: ≥ 1 з наступних значень: натще ≥5,1 ммоль / л і / або 1 год. ≥10,0 ммоль / л і / або 2 год. ≥8,5ммоль / л.

 В лекції «Педагогічні та психологічні аспекти навчання самоконтролю дітей хворих на цукровий діабет»  лікар Музь Наталя Миколаївна обговорила питання поведінки й харчування у дітей дошкільного віку з цукровим діабетом 1-го типу. Виділено ключові рекомендації з нового International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes Preschool Guidelines 2017. Обговорили, як правильно застосовувати їх в клінічній практиці. Зроблено наголос на особливостях навчання самоконтролю дітей хворих на цукровий діабет. Викладені педагогічні та психологічні аспекти проведення навчання. Наведені підходи до створення мотивації до навчання у дітей різних вікових груп. Надані назви актуальні теми при проведенні навчання з батьками дітей хворих на діабет.

 

В доповіді «Особливості лікування та навчання хворих на цукровий діабет похилого віку»  лікар Татаркіна М.В. представила особливості ведення літніх пацієнтів з ЦД. Аналізується специфіка перебігу захворювання і ризики у пацієнтів з цукровим діабетом та його ускладненнями літнього віку. Розглянуто загальні терапевтичні підходи та проблеми медикаментозної терапії в похилому і старечому віці. Представлені цільові рівні показників глікемії, артеріального тиску й ліпідного профілю в різних категоріях літніх пацієнтів.

Ряди учасників конференції поповнили лікарі-ендокринологи, які готові проводити кваліфіковане навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю.

 

Загалом на конференціях  з навчанню хворих на цукровий діабет, організованих і  проведених ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», за 21 рік роботи (починаючи з першої в Україні конференції у 1997 році) було підготовлено понад 500 лікарів і медсестер для проведення навчання хворих на цукровий діабет.