Структура ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

1.АДМІНІСТРАЦІЯ ІНСТИТУТУ

 • Директор
 • Заступник директора з наукової роботи
 • Заступник директора з наукової роботи клініки
 • Головний лікар
 • Заступник головного лікаря
 • Вчений секретар
 • Заступник директора із загальних питань
 • Головний бухгалтер
 • Начальник штабу з питань цивільного захисту
 • Головний інженер
 • Головний інженер з охорони праці
 • Головна медсестра
 • Провідний юрисконсульт

2. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

2.1 Бухгалтерія
2.2 Планово-економічний відділ
2.3 Відділ кадрів
2.4 Канцелярія

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ

3.1.1   Відділ діабетології
           Відділення діабетології
3.1.2   Відділ дитячої ендокринної патології
           Відділення дитячої ендокринної патології
3.1.3   Відділ загальної ендокринної патології
           Відділення загальної ендокринної патології
3.1.4   Відділення офтальмо-ендокринної патології
3.1.5   Відділ вікової ендокринології та клінічної фармакології
           Відділення клінічної фармакології
3.1.6   Відділення профілактичної діабетології
3.1.8   Відділ епідеміології ендокринних захворювань
3.1.9   Науково-консультативний відділ амбулаторно-профілактичної
            допомоги хворим з ендокринними захворюваннями
3.1.10  Відділення репродуктивної ендокринології
3.1.11  Відділ хірургії ендокринних залоз
            Хірургічне відділення
3.1.12  Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
3.1.13  Відділення денного стаціонару
3.1.14  Фізіотерапевтичне відділення
3.1.15  Консультативно-поліклінічне відділення

 

3.2 ДІАГНОСТИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ

3.2.1  Лабораторія ультразвукової та функціональної діагностики
          Консультативно-діагностичне відділення
3.2.2  Відділення радіонуклідної діагностики та терапії
          радіофармацевтичними препаратами
3.2.3  Клініко-діагностична лабораторія
3.2.4  Кабінет рентгенології

 

3.3 ПІДРОЗДІЛИ ЛАБОРАТОРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.3.1    Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології
3.3.2    Відділ ендокринології  репродукції і адаптації
3.3.3    Лабораторія морфології ендокринної системи
3.3.4    Віварій

4. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ

4.1 Науково-організаційний відділ
      Організаційно-методичний відділ

5. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ

5.1 Бібліотека

6. ПІДРОЗДІЛИ ЗАГАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Загально-медичний персонал
6.2 Приймальне відділення
6.3 Стерилізаційне відділення
6.4 Аптека

7. ГОСПОДАРЧИЙ ПІДРОЗДІЛ

7.1 Інженерно-технічний відділ
7.2 Відділ маркетингу та тендерних процедур
7.3 Господарча частина