Підготовка кадрів

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» є базою для підготовки аспірантів, клінічних ординаторів, захисту докторських і кандидатських дисертацій з фаху «ендокринологія» та підготовки спеціалістів на курсах стажування.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2002 року, протокол № 759, в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» перереєстровано діючу аспірантуру та докторантуру зі спеціальності 14.01.14 «ендокринологія».

В інституті постійно проводиться робота, спрямована на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

 Співробітники інституту брали участь у сесіях зимової школи з професійної мікроскопії Центру мікроскопії та аналізу зображень університету м. Цюріх, Швейцарія і сесіях зимової школи Патологічного товариства Великобританії та Ірландії м. Лондон, Великобританія; у навчальному, лекційному та практичному курсі з медичних ризиків радіації, який організовано Асоціацією медичної підтримки постраждалих внаслідок атомного бомбардування Нагасакі, на базі університету Нагасакі, Фонду досліджень радіаційних ефектів та Шпиталю Червоного Хреста.

Укладено договір про співробітництво між ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» та Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця МОЗ України щодо проведення спільних наукових досліджень та навчально-методичної роботи на додипломному та післядипломному рівнях, а також підготовку та впровадження методичних рекомендацій у практику охорони здоров’я.