Лабораторія органічного синтезу та хімреактивів

Керівник — Бальон Ярослав Григорович, доктор хім. наук, Лауреат Державної премії України.

 

Лабораторію організовано у 1965 році. Основними напрямками наукової діяльності був пошук інгібіторів гормоноутворення в корі надниркових залоз і, в першу чергу, синтетичних засобів нестероїдної природи серед похідних 1,1-дифенілетилену; синтез сульфонілсечовин- ефективних цукрознижувальних препаратів; розробка методів синтезу заміщених карбоксанілідів і дослідження їх антиандрогенних властивостей; розробка нових підходів до синтезу тиреоїдних гормонів (трийодтиронін, тироксин, трийодтирооцтова кислота) і створення їх виробництва в Україні; створення вітчизняного препарату на основі флуоресцеїну для діагностики діабетичної ретинопатії та цукрозамінникаацесульфама калію з метою використання його в дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет. На основі проведених досліджень створені лікарські засоби (Хлодитан, Флутафарм (Ніфтолід), L-тироксин), які впроваджені в практику охорони здоров’я України.

Розроблено доступним спосіб одержання флуоресцеїну. Показано, що діагностичний 10% водний розчин динатріюфлуоресцеїнатуекономічніше готувати з флуоресцеїну, а не з динатріюфлуоресцеїнату, як прийнято за кордоном. Створена нормативно-технічна документація на випуск ампульного по 5 мл 10% розчину динатріюфлуоресцеїнату, яка передана на ВАТ «Фармак» для його виробництва.

З метою підвищення ефективності лікування хвороби Іценка-Кушинга та пухлин надниркових залоз, зниження побічної дії хлодитану при його пероральному застосуванні, досліджується ін’єкційна форма о, п-ДДД, яка в 10-разів більш ефективна.

У роботі застосовуються методи органічного синтезу, фармацевтичної та аналітичної хімії, методи фізико-хімічних досліджень: ІЧ-, УФ-, ЯМР 1Н-спектроскопії, мас-спектрометрії, рентгеноструктурний аналіз.

Співробітниками лабораторії опубліковано більше 200 наукових праць, отримано близько 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготовлено одного доктора хімічних наук та двох кандидатів хімічних наук.

                   aaa