План роботи Вченої ради інституту в 2023 році

Січень

 

1. Обговорення та затвердження звіту інституту про наукову та клінічну діяльність у 2022 р. Доповідачі Тронько М.Д., Ковзун  О.І
2. Обговорення і затвердження пріоритетних напрямів наукової діяльності інституту на  2023 р. Доповідачі Орленко В.Л., Фурманова О.В. ,Тронько М.Д
3. Про стан фінансування інституту у першому кварталі 2023 року. Доповідачі Тронько М.Д., Матешко Л.М.
4. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2023 р. Доповідач Ковзун  О.І.
5. Обговорення та затвердження етапів НДР на 2023 рік. Доповідачі Керівники 9 НДР
6. Обговорення та затвердження плану наукових конференцій на 2023 рік. Доповідач Ковзун О.І.

Лютий
 
1. Звіт головного бухгалтера інституту про використання бюджетних коштів по статтях кошторису на виконання НДР у 2022 році. Доповідач Рибальченко Л.І.
2. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» №1 за 2023 р. Доповідач Пастер І.П.
3. Обговорення нових проектів НДР зі строками виконання 2024-2026 рр. Доповідачі Наукові керівники проектів
4. Про підготовку до акредитації ОНП «Ендокринологія» НАЗЯВО. Доповідач Ковзун О.І.


Березень

1.  Інформація про звіт перед  Президією НАМН про наукову та клінічну діяльність інституту у 2022 році. Тронько М.Д Доповідач
2. Інформація про підготовку та проведення акредитації  клінічних  лабораторій інституту. Доповідач Ковзун О.І.
3.  Обговорення та затвердження плану впровадження результатів НДР на 2023 р. Доповідачі Орленко В.Л., Бєльчіна Ю.Б.

Квітень

1. Про стан виконання докторських та кандидатських дисертацій аспірантами і здобувачами  зі строком завершення у 2023 році. Доповідач Ковзун О.І.
2.  Обговорення та затвердження плану роботи Ради молодих учених інституту на  2023 р. Доповідачі Ковзун О.І.,  Остафійчук М.В.
3. Аналіз роботи клініки інституту у 2022 р. та перспективи на 2023 рік. Доповідачі Орленко В.Л., Фурманова О.В.
4. Обговорення та затвердження змісту журналу «Ендокринологія» № 2 за 2023 р. Доповідач Пастер І.П.

Травень
 
 1. Затвердження плану роботи та складу контрольних проблемних комісій з перевірки виконання НДР за перше півріччя 2023 року. Доповідач Тронько М.Д
2. Про результати наукової співпраці з науковими установами НАН і НАМН України. Доповідач Ковзун О.І.
3. Про атестацію наукових працівників у 2023 році. Доповідач Ковзун О.І.


 Червень
 
1. Звіти голів контрольних проблемних комісій про результати виконання НДР за перше півріччя 2023 року. Доповідачі Голови проблемних комісій
2. Обговорення та затвердження нової структури установи і штатного розпису  відповідно до напрямів наукової діяльності інституту. Доповідач Тронько М.Д.
3. Звіт голови Комітету з питань біоетики інституту за 2022 рік. Доповідач Соколова Л.К.
4. Про результати акредитації ОНП «Ендокринологія» Доповідач Ковзун О.І.

 

Липень

Вересень

Жовтень

Листопад

 Грудень